Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤ1+

Γενικά

Τι είναι: Η Υπηρεσία ΑΝΤ1+ είναι μια συνδρομητική μη γραμμική υπηρεσία κατ’ αίτηση παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου (η « Υπηρεσία ANT1+») που παρέχεται με την τεχνική μέθοδο Over The Top (OTT) Subscription Video On Demand (SVOD).

Μέσω του ιστοτόπου και της ομώνυμης εφαρμογής που υποστηρίζουν την Υπηρεσία ΑΝΤ1+, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, κατά την τρέχουσα περίοδο, να περιηγηθεί σε επιπλέον ειδικές κατηγορίες περιεχομένου και αντίστοιχες θεματικές ενότητες εντός της Υπηρεσίας με τη μορφή streaming, διαθέσιμες με τα λογότυπα i) ΑΝΤ1 Comedy, ii) ANT1 Drama iii) Just Music και iv) Formula 1

Περιοχή: Η Υπηρεσία ΑΝΤ1+ παρέχεται εντός της επικράτειας της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αντίτιμο: Η Υπηρεσία ANT1+ παρέχεται στους χρήστες έναντι μηνιαίου χρηματικού αντιτίμου («η Συνδρομή»), με την εξαίρεση της περιόδου Δοκιμής (δείτε πιο κάτω στο κεφάλαιο 3), εφόσον είναι διαθέσιμη.

Πάροχος Υπηρεσίας: Η Υπηρεσία ANT1+ παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία Antenna T.V. B.V. (Registration No 55729207, VAT : ΝL 851837359B01) με έδρα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, the Netherlands).

Προϋποθέσεις: Προϋπόθεση για να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ και να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της, είναι α) να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω, β) να έχετε τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα σας, αν είστε ανήλικος, γ) να διαμένετε στη χώρα που είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία, δ) να έχετε την δικαιοπρακτική ικανότητα σύναψης μιας δεσμευτικής σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+, εγγυάσθε ότι τα στοιχεία και πληροφορίες εγγραφής σας είναι αληθή, πλήρη και ακριβή, και θα ενημερώνετε τα στοιχεία σας σε περίπτωση που αυτά μεταβληθούν. Η πρόσβασή σας στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη μόνο έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας σε ένα πρόγραμμα συνεχών/επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

Αποδοχή Όρων: Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+ ή/και με τη χρήση της δοκιμαστικά, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους που διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, την πρόσβασή σας στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και σε κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την χρήση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+.

Αναλυτικά η Υπηρεσία ΑΝΤ1+

Η διάθεση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ και η δυνατότητα παρακολούθησης όλου του περιεχομένου της γίνεται (i) μέσω της εγκατάστασης και χρήσης της ομώνυμης εφαρμογής (η «Εφαρμογή») η οποία υποστηρίζεται από ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές και λογισμικά με δυνατότητα παρακολούθησης streaming περιεχομένου και ειδικά smartphones, τάμπλετς (tablets) ή έξυπνες τηλεοράσεις (smart TVs) τα οποία συνδέονται με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (ii) μέσω του διαδικτυακού τόπου www.antennaplus.gr για ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, την λειτουργία της Εφαρμογής, την συμβατότητα συσκευών και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ιστότοπο https://help.antennaplus.gr/.

Η Antenna T.V B.V, οι συνδεδεμένες και συγγενείς της εταιρείες, καθώς και οι προστηθέντες τους ή το προσωπικό ή τα στελέχη τους, δεν ευθύνονται για τυχόν αδυναμία πρόσβασης στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+ μέσω των συνδεδεμένων συσκευών ή λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο με την απαιτούμενη ταχύτητα και δεν παρέχουν οποιονδήποτε εξοπλισμό προς τον συνδρομητή, τερματικό ή άλλο, μέσω του οποίου θα δίνεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+.

Το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο και στοιχεία πληρωμής που μας δηλώνετε για την εγγραφή σας διατίθενται από εσάς αποκλειστικά για προσωπική χρήση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ και τα άτομα εντός της οικίας σας. Οφείλετε να διαφυλάξετε με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία πρόσβασης στην Υπηρεσία καθώς είστε υπεύθυνοι για κάθε διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και πρόσβαση. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη ή απατηλή εν γένει πρόσβαση στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+, παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως την ομάδα υποστήριξης πελατών εδώ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε στους απαραίτητους κατά τη κρίση μας απομακρυσμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουμε τα στοιχεία αναγνώρισης ενός υποψηφίου συνδρομητή, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους καθώς και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

O μέγιστος αριθμός των συσκευών μέσω των οποίων παρέχεται στον Συνδρομητή η πρόσβαση στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+ μπορεί να είναι έως πέντε (5) συσκευές (smartphone, tablet, smart TV, desktop, laptop) με θέαση του Περιεχομένου σε έως δύο (2) ταυτόχρονα.

Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δυνατοτήτων και λειτουργιών, είναι δυναμικό και υπόκειται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό κατά τη κρίση μας. Σε περίπτωση μεταβολών στο περιεχόμενο (ενδεικτικά με προσθήκες ή/και με εμπλουτισμό σε προγράμματα ή άλλες θεματικές κατηγορίες περιεχομένου), διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε τις χρεώσεις της Συνδρομής προβαίνοντας και σε αύξηση των χρεώσεων αυτών, με σχετικές ανακοινώσεις δια του Τύπου ή με προηγούμενη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο www.antennaplus.gr, όπου φιλοξενείται η Υπηρεσία, ή με οιαδήποτε πρόσφορη ενημέρωσή σας.

Επιπλέον, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί διαθεσιμότητας βάσει της αδειοδότησης του περιεχομένου σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή με βάση τις λειτουργίες προστασίας και ασφάλειας του Περιεχομένου μέσω συστημάτων Geo IP Blocking/ VPN Blocking/ Digital Rights Management, καθώς η θέαση του Περιεχομένου είναι επιτρεπτή μόνο στις γεωγραφικές περιοχές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ενημερώνεστε σε κάθε περίπτωση για την επιτυχημένη εγγραφή σας και την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που μας έχετε δηλώσει.

Χρεώσεις – Έξοδα – Λογαριασμοί

Δοκιμαστική Περίοδος: Ενίοτε, παρέχεται δοκιμαστική χρήση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών (η «Δοκιμαστική Περίοδος»). Για να κάνετε χρήση της Δοκιμαστικής περιόδου, χρειάζεται να έχετε έγκυρα και σε ισχύ στοιχεία χρέωσης από τα προτεινόμενα παρακάτω στη παράγραφο 3.2. Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικώς σε σχετική διαθέσιμη προωθητική ενέργεια, η Δοκιμαστική Περίοδος αφορά τους νέους συνδρομητές στην Υπηρεσία. Ο νέος συνδρομητής επιτρέπεται να κάνει χρήση της Δοκιμαστικής Περιόδου με το επιλεγμένο στοιχείο χρέωσης μόνο μία φορά. Μετά τη Δοκιμαστική Περίοδο, η Υπηρεσία ΑΝΤ1+ παρέχεται μόνο με χρέωση της Συνδρομής, η χρέωση της οποίας αρχίζει αυτόματα.

Τρόπος χρέωσης Συνδρομής: Η χρέωση της Συνδρομής και η εξόφληση του αντιτίμου της γίνεται μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας VISA ή MASTERCARD.

Ειδικότερα για τη Συνδρομή:

Η χρέωση συνδρομής πραγματοποιείται αυτόματα ανά ημερολογιακό μήνα ή στο τέλος της γνωστοποιημένης περιόδου χρέωσης, εκτός αν προβείτε σε διακοπή σύμφωνα με τους Όρους αυτούς.

Θα έχετε τη δυνατότητα, πριν από την εγγραφή σας σε οποιοδήποτε τύπο Συνδρομής, να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας καθώς και τα ατομικά σας στοιχεία και τα στοιχεία πληρωμής. Η περίοδος της αυτόματης ανανέωσης θα έχει την ίδια διάρκεια με την αρχική περίοδο της Συνδρομής, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ενημέρωσής σας κατά τον χρόνο της δέσμευσης αγοράς της Υπηρεσίας.

Η Συνδρομή που σας προσφέρεται και μπορείτε να αγοράσετε με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Υπηρεσίας είναι :

Μηναία Συνδρομή, με τη χρέωση των 7,99 Ευρώ ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χρεώνεται προκαταβολικά κατά την εγγραφή στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+ και στη λήξη της ανανεώνεται αυτόματα με χρέωση σε μηνιαία βάση,

Στο πλαίσιο προωθητικής προσφοράς και για περιορισμένη ισχύ, συνδρομή εννέα μηνών, με εφάπαξ χρέωση των 49,99Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στη λήξη της ανανεώνεται αυτόματα για αντίστοιχη χρονική περίοδο. Ισχύει περιορισμός διαθεσιμότητας ειδικά για το αθλητικό περιεχόμενο των διοργανώσεων Φόρμουλα 1, 2 και 3 on ΑΝΤ1+, βάσει της αδειοδότησής του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση : https://welcome.antennaplus.gr

Όλοι οι τύποι Συνδρομών ενεργοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο www.antennaplus.gr, βάσει της διαδικασίας εγγραφής που εμφαίνεται εκεί και ανανεώνονται αυτόματα κατά τη λήξη τους με τη συμπλήρωση της διάρκειάς τους, εκτός αν προβείτε σε ακύρωσή ή διακοπή τους, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Στις παραπάνω αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ (24% για την Ελλάδα και 19% για την Κύπρο). Οι φόροι και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις υπολογίζονται κατά το χρόνο της χρέωσής σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταβάλουμε την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική, εφαρμόζοντας προηγούμενη σχετική ενημέρωση τουλάχιστον 15 ημερών, η οποία ανακοινώνεται δια του Τύπου ή στον διαδικτυακό τόπο www.antennaplus.gr στον οποίο φιλοξενείται η Υπηρεσία ΑΝΤ1+ ή με κάθε άλλη πρόσφορη ενημέρωσή σας.

Για την εγκατάσταση της Εφαρμογής και τη χρήση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, ισχύουν, πέραν της Συνδρομής, χρεώσεις χρήσης δεδομένων ή σύνδεσης στο διαδίκτυο, βάσει του τιμοκαταλόγου του εκάστοτε παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως θα έχει επιλέξει ο κάθε συνδρομητής-χρήστης της Υπηρεσίας.

Αποδέχεστε ότι θα σας στέλνουμε κάθε πληροφορία και φορολογικό παραστατικό που συνδέεται με τον λογαριασμό σας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δηλώσει.

Κατά καιρούς ενδέχεται να προσφέρουμε ειδικά προγράμματα, προσφορές, εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

Διακοπή και τερματισμός

Με την εγγραφή σας σε μια Συνδρομή, συμφωνείτε σε ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης διάρκειας ενός ημερολογιακού μήνα και στη συνέχεια στην αυτόματη μηναία ανανέωσή της ή στο τέλος κάθε γνωστοποιημένης περιόδου συνδρομής και σε περίπτωση που δεν την ακυρώσετε/διακόψετε, μας δίνετε εξουσιοδότηση για αυτόματες ανανεώσεις της Συνδρομής μέσω της καθορισμένης χρέωσης και επιλεγμένου τρόπου πληρωμής.

Μπορείτε να ακυρώσετε την Συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή ως εξής:

Μεταβαίνετε στον διαδικτυακό τόπο www.antennaplus.gr/myaccount, και στον Λογαριασμό σας, απενεργοποιώντας την αυτόματη ανανέωση ή

Μεταβαίνετε στον διαδικτυακό τόπο www.antennaplus.gr/myaccount, και στον Λογαριασμό σας, πατώντας την ένδειξη ακύρωση.

Διευκρινίζουμε ότι (α) τυχόν διαγραφή της Εφαρμογής από τη συσκευή σας δεν συνεπάγεται ακύρωση της συνδρομής και (β) η ακύρωση σταματά την όποια χρέωσή σας από τον επόμενο ημερολογιακό μήνα/τέλος της γνωστοποιημένης περιόδου χρέωσης και μετά.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης ή της δωρεάν δοκιμής, αν αυτή υφίσταται.

Αναγνωρίζετε επίσης ότι με την εκτέλεση της σύμβασης και την παρακολούθηση του περιεχομένου του ΑΝΤ1+ (σε μορφή streaming ) δεν θα έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του διαστήματος των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το νόμο και ρητά παραιτείσθε από αυτό το δικαίωμα ήδη κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Εφόσον δεν ισχύει το παραπάνω, για την άσκηση του νομίμου δικαιώματός σας να υπαναχωρήσετε στη διάρκεια των πρώτων δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασής σας στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υπαναχώρησης που επισυνάπτεται στο παρόν Παράρτημα 1, άλλως οποιαδήποτε άλλη γραπτή δήλωση που να εκφράζει σαφώς το αίτημά σας σε συνδυασμό με τα απαραίτητα στοιχεία σας (σημειωμένα με «*»), τα οποία πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση support@antennaplus.gr για τη δική μας σχετική εκτίμηση σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης.

Σε περιπτώσεις ακύρωσης της Συνδρομής πριν από τη λήξη της προπληρωμένης περιόδου ισχύος της αναιτίως, η εταιρία δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει ή να πιστώσει χρήματα για οποιοδήποτε τμήμα της Συνδρομής δεν χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου και δη μετά την ακύρωση.

Περιεχόμενο και σχετικά δικαιώματα

Κάθε περιεχόμενο, εφαρμογή λογισμικού, υλικό της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ και γενικά όλες οι πληροφορίες, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εμπορικά σήματα, τα domain names και οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα ή δικαίωμα της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία ή αντικείμενο αδείας της Αntenna T.V B.V. ή/και τρίτων δικαιοπαρόχων της, δημιουργών ή νόμιμων δικαιούχων αυτών και προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η Εφαρμογή, το λογισμικό και το περιεχόμενο με Συνδρομή στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση, παρέχονται με περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης σε εσάς, δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε εσάς, ενώ η Antenna T.V B.V και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν τη κυριότητα επ’ όλων των αντιτύπων και εφαρμογών, ακόμη και μετά την εγκατάσταση αυτών σε δικές σας συνδεόμενες συσκευές.

Σας παρέχουμε πρόσβαση στην Υπηρεσία ΑΝΤ1+ αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική/οικιακή χρήση. Απαγορεύεται ρητώς η διάθεση του περιεχομένου της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, σε άτομα εκτός της οικίας σας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είτε ευκαιριακά, είτε συστηματικά. Αποδέχεστε ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ για εμπορική χρήση και εκμετάλλευση ή για δημόσια προβολή (όπως ενδεικτικά σε χώρους συνάθροισης, καταστήματα, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια κοκ).

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση, τροποποίηση, μεταβολή, αντιγραφή, διανομή καταφόρτωση ή μεταφόρτωση του περιεχομένου της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ ή οποιαδήποτε χρήση με εξαίρεση της ιδιωτικής χρήσης που παρέχεται σύμφωνα με τους Όρους, οποιαδήποτε εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, οποιουδήποτε στοιχείου και υλικού της Υπηρεσίας το οποίο ανήκει στην Antenna T.V B.V. ή σε τρίτους δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Απαγορεύεται επίσης η οποιαδήποτε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση του λογισμικού που συνδέεται με την εφαρμογή ή άλλων λογισμικών που συνδέονται με την Υπηρεσία ΑΝΤ1+ και ανήκουν στην Antenna T.V B.V. ή στους δικαιοπαρόχους της, ή η οποιαδήποτε παράκαμψη ή απενεργοποίηση ή αφαίρεση στοιχείων ή γνωστοποιήσεων ή η άντληση δεδομένων ή εξαγωγή ή συγκέντρωση δεδομένων, με αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα πρόσβασης στην Υπηρεσία.

Θέματα Ευθύνης

Η Υπηρεσία ΑΝΤ1+ και το περιεχόμενό της παρέχονται από την Antenna T.V B.V. «ως έχουν», διαμορφώνονται, ελέγχονται και τροποποιούνται εξ ολοκλήρου από την ίδια ή/και τους δικαιοπαρόχους της και διέπονται από τους παρόντες Όρους.

Η Antenna T.V B.V. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άρτια λειτουργία και παροχή της Υπηρεσίας χωρίς ωστόσο να εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση η Antenna T.V B.V. ή/και οι συνδεδεμένες και συγγενείς της εταιρίες δεν ευθύνονται για ενέργειες τρίτων, ούτε αναλαμβάνουν ευθύνη για δυσλειτουργίες της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική ή διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να προκύψουν στον χρήστη κατά τη χρήση ή από τη χρήση της Υπηρεσίας λόγω της λειτουργίας της (ενδεικτικά καθυστέρηση της μετάδοσης στο Περιεχόμενο ή αποτυχία της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ή σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια αιτία) ή για τυχόν βλάβη στις συσκευές που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Η Antenna T.V B.V. ή/και οι συνδεδεμένες και συγγενείς της εταιρίες δεν εγγυώνται και δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την αξιοπιστία, χρησιμότητα, χρηστότητα ή καταλληλόλητα του Περιεχομένου για οποιαδήποτε σκοπό. Ο Συνδρομητής δεν μπορεί να βασίσει τη συμπεριφορά του σε οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο και ο πάροχος της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες που έχουν ενσωματωθεί στο Περιεχόμενο της Υπηρεσίας και δεν προέρχονται από τον ίδιο αλλά από τρίτους.

Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό τη πρόκληση βλάβης στα συστήματα, τις εφαρμογές, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, όπως επίσης οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή της Antenna T.V B.V. ή/και των συνδεδεμένων και συγγενών της εταιριών αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα και μας παρέχουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων αναφορικά με τη προάσπιση των δικαιωμάτων μας. Το αυτό θα ισχύει για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρό σε καιρό οδηγίες μέσω των παρόντων Όρων αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και πρόσβασης στην Υπηρεσία.

Η Antenna Τ.V. B.V θα ενημερώνει τους χρήστες εύλογα και χωρίς καθυστέρηση, για τυχόν (i) διακοπή της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ λόγω συντήρησης των συστημάτων της ή αναθεώρησης του Περιεχομένου, (ii) μη διαθεσιμότητα λόγω βλάβης ή τεχνικής δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ για λόγους που οφείλονται σε τυχαίο συμβάν ή/και σε οποιουδήποτε άλλο γεγονός δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από την Εταιρία, περιλαμβανομένων γεγονότων ανωτέρας βίας. Στη περίπτωση αυτή ο Συνδρομητής δεν θα δικαιούται αποζημίωση για το διάστημα διακοπής της Υπηρεσίας, ενώ εφόσον η μη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ , εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα της ANTENNA TV BV, διήρκησε άνω των 48 ωρών, δικαιούται επιστροφή κατ΄ αναλογία μέρους της Συνδρομής, στο οποίο ποσό εξαντλείται και η όποια απαίτηση του χρήστη σχετικά.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Antenna T.V B.V. στο πλαίσιο της παροχής της Υπηρεσίας μεριμνά για τη προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία.

Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, αποδέχεται ότι τα προσωπικά δεδομένα του τα οποία ο ίδιος έθεσε στη διάθεση της Antenna T.V B.V. στα πλαίσια της παρουσίασης ή/και της παροχής της Υπηρεσίας θα χρησιμοποιούνται από την ίδια αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς και για ενημέρωση για προωθητικές ενέργειες, εκτός αν κατά την εγγραφή ο Συνδρομητής έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την επεξεργασία δεδομένων του για σκοπούς προώθησης της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, αναφορικά με το ζήτημα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Υπηρεσίας και δη (i) στο πλαίσιο της εισόδου στον ιστότοπο της Υπηρεσίας, (ii) κατά την εγγραφή για αγορά της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+, (iii) για τη χρήση της Υπηρεσίας και την εκτέλεση της οικονομικής συναλλαγής, (iv) για την επικοινωνία που σχετίζεται με τη Συνδρομή και την ποιότητα της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης παραπόνων των Χρηστών ή/και (v) για τη προώθησή της Yπηρεσίας (όπου έχει ρητά παρασχεθεί η σχετική συγκατάθεσή σας προς τούτο, πχ για την αποστολή ενημερωτικών “newsletters”), για την εξειδίκευση των τρόπων με τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, διατίθενται ή διαβιβάζονται ή αποθηκεύονται, σας παρέχουμε ειδική ενημέρωση μέσα από την ενότητα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ. Στη προσπάθειά μας αυτή, θα ενημερωνόμαστε διαρκώς και θα επικαιροποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την άνω Πολιτική, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου για τη συνεχή μας συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Είναι δυνατόν επίσης να επεξεργαζόμαστε ορισμένα στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης της Υπηρεσίας. Οποιοσδήποτε τέτοιος σκοπός επεξεργασίας θα σας γνωστοποιείται νόμιμα μέσω της σχετικής κατά τα ως άνω Πολιτικής καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου-Cookies.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η Antenna T.V B.V. (ως υπεύθυνη προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων) και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με την ίδια στα πλαίσια της παροχής της Υπηρεσίας καθώς και της εκτέλεσης των σχετικών συναλλαγών, όπως και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή ή φορέας.

Η Αntenna T.V. B.V. υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση του Συνδρομητή ή να λαμβάνει εν γένει τη συνδρομητική Υπηρεσία και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο και στις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναφορικά δε με τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε στο πλαίσιο της εφαρμογής του οικείου νομοθετικού πλαισίου και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ με πρόσωπο επικοινωνίας τη κα Κανατσούλη Χριστίνα.

Τελικοί Όροι

Η Antenna T.V B.V. δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτούς τους Όρους, ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό. Ο χρήστης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει, έστω και μερικά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, σε οιονδήποτε τρίτο, με επιφύλαξη των παραπάνω οριζομένων για το επιτρεπτό της κοινής χρήσης της Υπηρεσίας με άτομα εντός της οικίας του. Κάθε άλλη ενέργεια καθίσταται αυτομάτως άκυρη.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της παρούσας κριθεί μη έγκυρος, μη νόμιμος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπολοίπων Όρων οι οποίοι θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη της Antenna T.V B.V να επιβάλει τα συμφωνηθέντα ή να επιδιώξει οποιοδήποτε δικαίωμά της από τους Όρους αυτούς ή την κείμενη νομοθεσία δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από νόμιμο δικαίωμα της ίδιας ή των δικαιοπαρόχων της.

Η Antenna T.V B.V. μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη μόνο ηλεκτρονικά, για παράδειγμα μέσω ειδοποιήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω νομίμων παραστατικών που επίσης εκδίδονται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων και ειδοποιήσεων στη διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην Υπηρεσία.

Κάθε κοινοποίηση εγγράφων προς την Antenna T.V B.V., γίνεται στο τόπο της έδρας της, εκτός αν έχει κοινοποιηθεί σχετική αλλαγή, στο πλαίσιο των παρόντων Όρων.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους καθώς και κάθε άλλο υλικό, οδηγία και πολιτική, καθίσταται διαθέσιμο μέσω παραπομπών στους παρόντες Όρους, θεωρουμένων όλων ως ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος των.

Το σύνολο των προϋποθέσεων και των Όρων χρήσης της Υπηρεσίας ΑΝΤ1+ με πάροχο την Antenna T.V B.V. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ολλανδικού δικαίου και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Σε περίπτωση ύπαρξης αντιδικίας μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια του Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Παράρτημα 1 (Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης) για να σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση support@antennaplus.gr

– Ο Δηλών/Δηλούσα επιθυμώ την ακύρωση της σύμβασης που έχω συνάψει με την εταιρεία σας για τη συνδρομή μου στην Υπηρεσία ΑNT1+

– Όνομα*:

– Επώνυμο*:

– Τηλ. Επικοινωνίας*:

– E-mail εγγραφής σε ΑΝΤ1+*:

– Ημερομηνία υποβολής*:

– Περιγραφή του αιτήματος*:

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV Μονοπρόσωπη ΑΕ (Αρ ΓΕΜΗ 3994101000 έδρα στο Μαρούσι Αττικής Λεωφ. Κηφισίας 10-12, 15125) (εφεξής ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E.), φορέας του παρόχου περιεχομένου εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα μέσω επιγείου δικτύου, παρέχει το δικαίωμα σε χρήστες στην Ελλάδα και την Κύπρο να αποκτήσουν πρόσβαση στο μεταδιδόμενο τηλεοπτικό περιεχόμενό του, μέσω τεχνικής πλατφόρμας και εφαρμογής λογισμικού, σύμφωνα με τους πιο κάτω ειδικούς όρους χρήσης:

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ , επιτρέπει την πρόσβαση σε χρήστες που θα εγγραφούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας και εφαρμογής λογισμικού σε α) θέαση μέσω του διαδικτύου επιλεγμένου μέρους του τηλεοπτικού προγράμματός του σε πραγματικό χρόνο με τη μορφή streaming video και β) θέαση μέσω του διαδικτύου σε ετεροχρονισμένο χρόνο κατ’ αίτηση του χρήστη επιλεγμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων του. Για συντομία στο εξής, η πρόσβαση στο streaming και στα προγράμματα κατ’ αίτηση από την ANTENNA TV A.E. θα καλούνται «Ant1+ Free». Η απόδοση της συνοπτικής αυτής ονομασίας γίνεται μόνο για λόγους αναφοράς και δεν σημαίνει ότι πρόκειται για αυτοτελή οπτικοακουστική υπηρεσία, αντιθέτως πρόκειται για παρεπόμενη τεχνική παροχή/διευκόλυνση προς την κύρια τηλεοπτική δραστηριότητα της ANTENNA TV A.E. που είναι η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω επιγείου δικτύου στην Ελλάδα.

Η πρόσβαση στο Ant1+ Free και η δυνατότητα παρακολούθησης του περιεχομένου της γίνεται (i) μέσω της εγκατάστασης και χρήσης της ομώνυμης ηλεκτρονικής εφαρμογής (η «Εφαρμογή») η οποία υποστηρίζεται από ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές και λογισμικά με δυνατότητα παρακολούθησης streaming περιεχομένου και ειδικά smartphones, τάμπλετς (tablets) ή έξυπνες τηλεοράσεις (smart TVs) τα οποία συνδέονται με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (ii) μέσω του διαδικτυακού τόπου www.antennaplus.gr για ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η πρόσβαση στο Ant1+ Free διατίθεται χωρίς χρέωση από την ANTENNA TV A.E και ακυρώνεται οποτεδήποτε σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Για την εγκατάσταση της Εφαρμογής και την πρόσβαση στο Ant1+ Free, ισχύουν χρεώσεις χρήσης δεδομένων ή σύνδεσης στο διαδίκτυο, βάσει του τιμοκαταλόγου του εκάστοτε παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως θα έχει επιλέξει ο κάθε χρήστης.

Αποδέχεστε ότι ο λογαριασμός σας είναι αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η άδεια χρήσης του Ant1+ Free είναι μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, προσωπική, μη εμπορική και συνίσταται στην κατ΄ οίκον παρουσίαση μέσω διαδικτύου με την μέθοδο τη συνεχούς ροής (streaming). Ρητώς απαγορεύεται η εμπορική χρήση και η δημόσια παρουσίαση του Περιεχομένου και εν γένει του Προγράμματος του ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV. Δεν είναι δυνατή και δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η καταφόρτωση (downloading) Προγράμματος που προσφέρεται μέσα στην Υπηρεσία ή μέρους αυτού.

Με την αποδοχή των Όρων, συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι τα πάσης φύσεως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε επιμέρους στοιχείο και περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου στο οποίο σας παρέχεται ειδικά πρόσβαση (ενδεικτικά πληροφορίες, κείμενα, σχέδια, ονόματα, εικόνες, λογισμικό, οπτικοακουστικά έργα ή ηχογραφήματα), συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων, ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Απαγορεύεται κάθε πράξη αντιγραφής, μεταφοράς, καταφόρτωσης, μετάδοσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή οιασδήποτε χρήσης προγράμματος της Υπηρεσίας ή μέρους αυτού, για εμπορικό ή μη σκοπό, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ. Απαγορεύεται επίσης η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ ή τρίτου δικαιούχου, χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων καθώς και των εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, παρακάμψετε, αποφύγετε, παρεμβάλετε, ή προσβάλετε οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που υπάρχουν με σχετική σήμανση στο πρόγραμμα ή οποιοδήποτε μηχανισμό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευή, ή άλλο μηχανισμό προστασίας του Προγράμματος ή μηχανισμό ελέγχου στην πρόσβαση με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών φιλτραρίσματος γεωγραφικών θέσεων μέσω παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών IP. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία παράγωγων έργων ή υλικών που προέρχονται από τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του Περιεχομένου της Υπηρεσίας καθώς και του Προγράμματος (για παράδειγμα μοντάζ, mash-ups και παρόμοια βίντεο).

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ διατηρεί ρητώς το δικαίωμα σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών (πχ. newsletter) του διαδικτυακού της τόπου, να προβάλλει, το λογότυπό της, να προβάλλει διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links, κλπ).

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται είτε μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα τις εκπομπές είτε μέσω των ιστοτόπων της ή του λογισμικού πρόσβασης.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της πρόσβασης για τη διανομή/διάθεση παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, απειλητικού, βλαβερού, χυδαίου ή εν γένει παράνομου υλικού, τη μετάδοση υλικού που είναι ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί παράνομη πράξη ή και ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινικές ή αστικές κυρώσεις ή που εν γένει παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, κανονισμούς ή κώδικες συμπεριφοράς,τη μη αδειοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα υπολογιστών,την παρεμπόδιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή της εφαρμογής που συνδέεται από τρίτο πρόσωπο, την παρεμπόδιση δικτύων που συνδέονται με τον διαδικτυακό μας τόπο ή την Εφαρμογή, τη δημιουργία, αποθήκευση και μετάδοση ψηφιακών αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου, τη χρήση επιβλαβούς υλικού, όπως ιούς Η/Υ, Trojan horses, worms, επιβλαβή δεδομένα και άλλο κακόβουλο λογισμικό, την οποιαδήποτε χρήση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τη νομοθεσία.

Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα της πλατφόρμας, στο διαθέσιμο Περιεχόμενο, στα επιμέρους στοιχεία των υπηρεσιών μας γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της ANTENNA TV A.E. και των λοιπών συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις εκάστοτε οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες της πλατφόρμας μας, των συγκεκριμένων ιστοσελίδων που σχεδιάστηκαν αναφορικά με την πρόσβαση στο περιεχόμενό μας καθώς και την συνδεδεμένη Εφαρμογή.

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης απώλειας εισοδήματος, απώλειας κερδών, απώλειας συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία κάθε είδους) ή/και ικανοποίησης από ηθική βλάβη, που προκύπτει από ή συνδέεται με αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας ή πλημμελή παροχή της. Επιπλέον, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση της πρόβασης στο περιεχόμενό μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές τεχνικά ζητήματα ή λάθη στην πρόσβαση.

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ μπορεί να παραπέμψει μέσω της πρόσβασης και σε ιστοσελίδες τρίτων. Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο, ούτε η αναφορά τους στο διαδικτυακό τόπο συνεπάγεται αποδοχή ή έγκριση από την ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών.

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε τους όρους πρόσβασής σας στο περιεχόμενό μας. Η ενημέρωσή σας θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η ANTENNA TV A.E. μπορεί να αφαιρεί από την εδώ περιγραφόμενη τεχνική πρόσβαση οποιοσδήποτε περιεχόμενο κατά την κρίση της. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι δεν θα είναι διαθέσιμο μέσω της τεχνικής μεθόδου πρόσβασης που περιγράφεται εδώ το σύνολο του μεταδιδόμενου από το επίγειο δίκτυο προγράμματος της ANTENNA TV A.E.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα διευκρινίζεται ότι η τεχνική πλατφόρμα και η Εφαρμογή παρέχονται από την ANTENNA TV BV, που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ANTENNA TV A.E., η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ANT1+ Free, και για τη προστασία αυτών των δεδομένων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία. Αναφορικά με τη πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της ANTENNA TV A.E. και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή φορητότητας ή /και εναντίωσης ή/και υποβολής καταγγελίας παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ με πρόσωπο επικοινωνίας την Κανατσούλη Χριστίνα.

Για τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε ότι αφορά την υπηρεσία ΑΝΤ1+, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας του ANT1+ (plus ), στη διεύθυνση help.antennaplus.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του ΑΝΤ1+ είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα https://antennaplus.gr/contact είτε στέλνοντας email στη διεύθυνση support@antennaplus.gr.

Η πρόσβασή σας στο περιεχόμενο της ANTENNA TV A.E. διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά ή αξίωση που δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

(Visited 34 times, 1 visits today)