Δεν πήρα δωρεάν δοκιμή.

Η δωρεάν δοκιμή, στις περιόδους που είναι εμπορικά διαθέσιμη, ισχύει για την πρώτη χρήση της κάρτας. Επομένως, θα πρέπει να βεβαιωθείς ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν η συγκεκριμένη κάρτα για συνδρομή σου στο πρόγραμμα ΑΝΤ1+.

(Visited 1,140 times, 3 visits today)