Δεν έλαβα email με τον νέο κωδικό PIN γονικού ελέγχου.

Έλεγξε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στον λογαριασμό e-mail που δήλωσες κατά την εγγραφή σου. Αν εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πρόβλημα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση. πελατών.

(Visited 39 times, 1 visits today)