Γιατί πρέπει να αποδεχτώ τη χρέωση;

Η αποδοχή της χρέωσης είναι η μέθοδος που έχει οριστεί από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας σου για την επαλήθευση της εγκυρότητάς της και αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

(Visited 2,519 times, 1 visits today)