Γιατί δεν επιτρέπεται να παρακολουθώ σε συσκευές που έχουν γίνει root ή jailbreak;